Събития >
За студентите...
 


Документи
  • Формуляр за кандидатстване
  • Граждански договор
  • Договор за студентска практика
  • Анекс към договор за студ. практика
  • Анкета за мнението на участниците
  • Анкетна карта
  • Формуляр за изпит
   

Разпределение на студентите по фирми-партньори

 

График на провеждане на практиката

 
 
 
 
   
 
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България