Събития >
За студентите...
 


На 15 октомври в Техническия университет – Варна се проведе семинар за отчитане на резултатите от реализацията на проекта. В изказванията си представителите на фирмите изразиха своите отлични впечатления от подготовката на студентите, от тяхното отговорно отношение към поставяните им задачи и проявените ентусиазъм и творчество. Като резултат на доброто представяне 30% от студентите са получили предложения за трудови взаимоотношения. От своя страна студентите благодариха на екипа на проекта и фирмите за предоставената възможност да работят в реална производствена среда рамо до рамо с изявени висококвалифицирани специалисти и да почерпят от техния опит. Установени са добри контакти с бизнеса, подписан е меморандум за сътрудничество между ТУ-Варна и “ИКТ клъстер – Варна”, в който членуват голяма част от ИКТ фирмите на град Варна. Екипът благодари на студентите и фирмите за техния принос за постигане на добрите резултати и на експертите от главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерството на образованието, младежта и науката за тяхната подкрепа и напътствия.

 
 

Инструкция за отчитане на практиката

След изработване на 240 ч. пр. обучение и посещение на поне 2 от курсовете, за да отчете стажа си всеки студент трябва да има:

  1. Попълнен работен дневник, подписан от наставника си - 1бр.
  2. Актуализиран график, съобразен с датите в работния дневник - 3 бр.
  3. Формуляр за изпит, изпитни листи с отговори на 4 въпроса. Формулярът тябва да е подписан от наставника.
  4. Попълнена Анкета на МОМН - 1 бр.
  5. Попълнена анкета на проекта.
  6. Лист с три имена и идентификация на банкова сметка.

Приемането на документите за отчитането на стажа ще става лично при г-жа Стоева (310ТВ) на 24.09.2010 от 11-13 часа.

За въпроси по отчитането на e-mail: mariana_stoeva@abv.bg.

 

На 19 СЕПТЕМВРИ започна курс "Интернет технологии (XML)", лаб. 409Т.
На 18 СЕПТЕМВРИ започна курс "Мрежово администриране", лаб.204Т.
На 22 МАЙ започна курс "Интернет технологии (XML)", лаб.409Т.
На 8 МАЙ започна курс "Мрежово администриране", лаб. 204Т

На 13 МАРТ започна курс „Основи на мениджмента”, зала 207-2Е.

На 06 МАРТ започна курс „Проектиране на инф. системи”, „Бази данни – SQL”, зала 404Т.

На 06 МАРТ започна курс „ASP.NET” и DHTML/JavaScript, PHP”, зала 212Е.

На 04 МАРТ започна курс "Мрежов администратор", зала 207-1Е.

На 15.02.2010 се проведе среща със студентите от II и III курс специалност "КСТ" за разясняване на разпределението и предстоящите задачи.

На 28.01.2010 се проведе среща със студентите от II и III курс специалност "КСТ" за провеждане на студентските практики. Срок за предаване на формулярите за кандидатстване- 05.02.2010 ст.309ТВ.

 
 
   
 
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България