Събития >
За студентите...
 


Контакти и връзки

Екип за организация и управление на проекта:
доц.д-р инж. Надежда Стефанова Рускова - р-л на проекта
д-р инж. Марияна Цветанова Стоева - координатор
инж. Венета Панайотова Алексиева - технически координатор
д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов - реклама и публична дейност
Хриска Михайлова - счетоводител

За контакти: mariana_stoeva@abv.bg, ven7066@abv.bg
Тел: 383 616

Министерство на образованието, младежта и науката

Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми"

Технически университет - Варна

Катедра "Компютърни науки и технологии"

 

 
 
   
 
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България