Събития >
За студентите...
 


За проекта

Основната цел на проекта е да подобри качеството на висшето образование, получено от студентите от специалност „Компютърни системи и технологии”, в ТУ-Варна чрез осигуряване на практика в реална работна среда. По този начин се постигат по-високи нива на тяхната заетост, повишаване на производителността на труда им при наемане на работа и им се предоставя достъп до качествено образование.
Интегрирането в учебния процес на популярни иновативни технологии, използвани и създавани в компютърния бизнес, ще позволи задълбочаване на връзките между обучението в университета и практиката в реална работна среда. 
Като краен ефект се очаква улесняване на прехода на студентите от специалност „Компютърни системи и технологии” в ТУ-Варна от учебна среда към успешна професионална реализация.

 Повече:
 
   
 
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България